Vi använder våra egna och tredje parts cookies för att förbättra våra tjänster. Om du fortsätter surfa kommer vi att överväga att du accepterar dess användning. Du kan ändra konfigurationen eller få mer. här;.

Rättsligt meddelande


Webbplatsen https://www.snpadel.se ((Hädanefter tillhör webbplatsen SNP Scandinavia AB (nedan kallad BOLAGET), med säte på St Mansgatan, 11 A, 222 29, Lund, med 559241-7561.

Välkommen till BOLAGET. Var god och läs hemsidans övergripande användarvillkoren (härmed kallade Övergripande användarvillkoren) som beskriver villkor som gäller i bruket av hemsidan, enligt den spanska förordningen. Eftersom BOLAGET kan förändra dessa villkor, vi rekommenderar att du regelbundet läser dem så du blir informerad om någon förändring.

Vi vill erbjuda dig en hemsida som anpassas för kriterier i öppenhet, tydlighet och användarvänlighet. Därför kan användaren kontakta BOLAGET i fall det finns några frågor eller föreslag angående de övergripande användarvillkoren genom att mejla:

1. Syfte

BOLAGET tillhandahåller innehåll och tjänst som finns på hemsidan efter överenskommelse av dessa övergripande användarvillkor. Detta gäller hanteringsregler för bruk av personliga uppgifter (hädanefter Dataskyddsregler). Tillgång till hemsidan eller dess bruk innebär att du härmed blir användaren. Detta betyder att du underförstått accepterar de övergripande användarvillkoren. BOLAGET förbehåller rätten till att förändra dessa när som helst. Därefter, det blir användarens ansvar att läsa de övergripande användarvillkoren vid inloggning på hemsidan, vilket innebär att om användaren inte är överens med något villkor skall användaren inte logga in på denna hemsida.

Dessutom blir du varnad att ibland kan särskilda villkor etableras för bruket av hemsidan och dess innehåll/tjänst. Bruket av dessa innebär medgivandet av de särskilda villkor som gäller dessa.

2. Tjänster

I hemsidan har användaren tillgång till information om BOLAGET och dess verksamhet angående evenemang om padel. Du kan också kolla på kontaktuppgifter, andra produkter och tjänster som erbjuds av BOLAGET; avgifter, erbjudande, adress; du kan skicka dina frågor till oss genom att dela dina personliga uppgifter; länk så du kan logga in på sociala medier (hädanefter Tjänster).

3. Personlig integritet och datahantering

När det krävs att dela personliga uppgifter för att ha tillgång till några innehåll, behöver användarna garantera giltighet, noggrannhet och riktighet. BOLAGET kommer att automatiskt hantera dessa uppgifter beroende på sin tillämpning som beskrivs i sektionen Dataskyddssregler.

4. Industriellt rättskydd och copyright

Användaren medger och accepterar innehållen som visas i hemsidan och, i synnerhet, design, texter, bilder, ikoner, knappar, software, kommersiella beteckningar, märke eller andra objekt som kan användas för industriellt eller kommersiellt bruk som kopplas till copyright på innehåll eller andra delar som bifogas i hemsidan som exklusivt hör till BOLAGET eller andra part som har exklusiva rättigheter för att använda dessa i den ekonomiska trafiken. Därför medger användaren att inte dela, kopiera och skicka eller på något annat sätt publikt kommunicera, eller förändra dessa innehåll. BOLAGET skall bli oskadd av alla klagomål på grund av missbruk av dessa krav. Inloggning till hemsidan innebär inte över huvud taget något sätt att överföring eller tillstånd till att använda en del eller alla innehåll om inte annars står det klart. Dessa övergripande användarvillkor ger inte någon annan användningsrätt, förändring eller personligt bruk av hemsidan och sitt innehåll än det som tidigare beskrevs. Andra bruk av några av dessa rättigheter måste specifikt godkännas av BOLAGET eller av rättigheternas ägare.

Innehåll, texter, bilder, design, logotyper, dataprogram, teckensnitt och någon annan intellektuell skapande i denna hemsida och hemsidan själv, lagligt skydds som copyright. BOLAGET äger det som ingår i den grafiska designen av hemsidan, samt menyn, knappar, HTML koden, texten, bilderna, layout och alla innehållen som finns i hemsidan och, i alla fall, BOLAGET här rättigheter över godkännande eller bruk av alla dessa. Innehåll som finns i hemsidan får inte partiellt eller totalt spelas, eller utsänds eller inspelas av något annat system för återvinning om detta inte skriftligt godkänns av BOLAGET.

Dessutom är det förbjudet att ta bort, undvika eller manipulera copyright och de tekniska skyddsmekanismerna, eller någon information mekanism som kan ingå i innehållen. Hemsidans användare godtar kompromissen för att respektera rättigheterna ovanpå och skall undvika någon verksamhet som kan medföra risker. BOLAGET kan ta beslut om de tillämpliga lagliga aktionerna för att skydda dess legitima rättskydd både industriellt och intellektuellt.

5. Hemsidans användarens krav och ansvar

Användaren åtar sig att:
Det korrekta bruket av hemsidan och sina innehåll och tjänster enligt: (i) den tillämpliga lagstiftningen; (ii) hemsidans övergripande användarvillkor; (iii) de gemensamma accepterade vanor och idealen och (iv) den allmänna ordningen.
Utrusta själv med alla tekniskmedel som behövs för att logga in på hemsidan.
Ge riktig information när det gäller att fylla i formulär med personliga uppgifter i hemsidan och uppdatera dessa uppgifter så de återspeglar vid varje tillfälle användarens aktuella situation. Användaren är ansvarig för någon falsk eller inexakt information samt för några skador som kan orsakas av detta till BOLAGET eller tredje part.

Utöver de villkor som beskrivs ovan måste användaren avstå från det följande:
a) Utnyttja utan tillstånd eller på något olagligt sätt hemsidans innehåll för illegala ändamål som är förbjudna i dessa övergripande användarvillkor som kan på något sätt skada, göra omöjligt att använda, överbelasta eller hindra ett normalt bruk av tjänster, dokument, filer och alla dess innehåll som finns i en dator.
b) Logga in eller försöka logga in på resurser eller på begränsade område i hemsidan om dem inte överensstämmer med villkoren för detta.
c) Orsaka skador i de tekniska och fysiska systemen i hemsidan, samt tillhandahållare och tredje part.
d) Införa eller dela på nätet virus eller några andra fysiska eller tekniska system som kan orsaka skador till BOLAGETS fysiska eller tekniska system, eller till tillhandahållare och tredje part.
e) Försöka logga in, använda och/eller manipulera BOLAGETS eller tillhandahållares och tredje parts samt användares system.
f) Spela eller kopiera, dela eller underlätta offentlig tillgång genom något sätt av offentlig kommunikation; förändra eller modifiera innehåll om inget tillstånd tidigare ges av dessa rättigheters ägare eller om det är lagligt tillåtet.
g) Ta bort, gömma eller manipulera noteringar om copyright eller industriella rättskydd; känsliga data om BOKAGETS eller tredje parts rättigheter som finns på innehåll samt teknisk utrustning för dataskydd eller några andra mekanismer som kan införas i innehållen.
h) Få eller försöka få tillgång till innehåll genom att använda andra medel som inte är de här givna för detta objekt eller som har klart givits i hemsidor där dessa innehåll finns som inte orsakar skador till hemsidan och innehållen.
i) I synnerhet och bara för att informeras, användaren åtar sig att inte dela, skicka eller visa till andra det följande: information, data, innehåll, meddelande, bilder, ritningar, låtande filer, foton, inspelningar, software och, överallt, något material som:
(i) På något sätt motsvarar, mistar eller hotar de grundläggande rättigheterna och friheten som konstitutionellt erkänns i den internationella rätten och i resten av lagstiftningen
(ii) Medför, främjar eller bidrar till olagliga, förödmjukande, nedsättande eller våldsamma verksamheter; eller som strider mot de allmänna accepterade vanor och till allmänna ordningen.
(iii) Medför eller främjar verksamheter, attityder eller tankar som diskriminerar på grund av etnisk bakgrund, kön, religion, troende, ålder eller kondition
(iv) Inför eller ger tillgång till produkter, meddelade och/eller tjänster som är olagliga, våldsamma, offensiva, farliga eller förödmjukande; eller som strider mot de allmänna accepterade vanor och till allmänna ordningen.
(v) Medför eller mår medföra till ängslan och oro.
(vi) Medför eller främjar att delta i praktiker som är farliga, riskabla eller skadliga för hälsan och den psykiska balansen.
(vii) Är skydd av lagstiftningen angående dataskydd både intellektuellt och industriellt som hör till BOLAGET eller tredje part om bruket inte är tillåtet.
(viii) Stridet mot honor, personlig eller familjeintimitet eller själva bilder av dessa personer.
(ix) Är någon slags reklam.
(x) Innehåller något virus eller program som kan hindra hemsidans normala funktionalitet.

Om ett lösenord tillhandahålls för att få åtkomst till vissa av tjänsterna och / eller innehållet på hemsidan, accepterar du att använda det noggrant och alltid hålla det hemligt. Följaktligen kommer användaren att ansvara för dess korrekta vårdnad och sekretess, åtagande att inte överföra det till tredje part, tillfälligt eller permanent, eller för att tillåta utomstående tillgång till ovan nämnda tjänster och / eller innehåll. På samma sätt är det skyldigt att meddela BOLAGET om alla händelser som kan innebära felaktig användning av dess lösenord, som till exempel stöld, förlust eller obehörig åtkomst för att fortsätta med dess omedelbara avbokning. Följaktligen kommer BOLAGET att förbli, så länge den tidigare anmälan inte gjorts. undantaget från allt ansvar som kan uppstå vid felaktig användning av ditt lösenord, eftersom ditt ansvar är olaglig användning av innehåll och / eller tjänster på webbplatsen av någon olaglig tredje part.

Om på ett försumligt eller avsiktligt sätt bryter användaren mot någon av de skyldigheter som fastställs i dessa allmänna användarvillkor, kommer användaren att bli ansvarig för alla skador som kan uppstå till följd av de nämnda överträdelse för BOLAGET.

6. Ansvar

BOLAGET garanterar inte den kontinuerliga åtkomsten eller korrekt visning, nedladdning eller användbarhet av de element och information som finns på hemsidan, som kan hindras, eller avbrytas av faktorer eller omständigheter som ligger utanför BOLAGETS kontroll.

BOLAGET är inte ansvarig för de besluten som kan tas på grund av tillgången till det erbjudna innehållet eller informationen.

BOLAGET kan avbryta tjänsten eller omedelbart bryta förhållandet med användaren om BOLAGET upptäcker att användning av sin webbplats eller någon av de tjänster som erbjuds däri strider mot dessa allmänna användarvillkor. BOLAGET är inte ansvarigt för skador, förluster, fordringar eller utgifter som härrör från användningen av hemsidan. BOLAGET kommer endast att ansvara för att så snart som möjligt ta bort innehållet som kan ge sådana skador om detta meddelas. I synnerhet kommer BOLAGET inte att ansvara för de skadorna som bland annat kan härledas från:
(i) Störningar, avbrott, misslyckanden, utelämnanden, telefonstörningar, förseningar, blockeringar eller frånkopplingar i driften av det elektroniska systemet, orsakade av brister, överbelastningar och fel i telekommunikationslinjerna och nätverket eller av någon annan orsak som inte är kontrollerad av BOLAGET.
(ii) Olagliga intrång genom användning av skadliga program av något slag och genom alla kommunikationsmedel, t.ex. datavirus eller något annat.
(iii) onödig eller olämpligt missbruk av hemsidan.
(iv) säkerhets- eller navigationsfel orsakat av fel i webbläsaren eller av användning av föråldrade versioner av den. BOLAGETS administratörer förbehåller sig rätten att helt eller delvis dra tillbaka allt innehåll eller information som finns i hemsidan.

BOLAGET utesluter allt ansvar för skador av någon art som kan bero på missbruk av de tjänster som fritt finns tillgängliga och används av hemsidans användare. Likaså befrias BOLAGET från allt ansvar för innehållet och informationen som kan tas emot som ett resultat av datainsamlingsformulär, som endast är för tillhandahållande av konsultation och tvivelstjänster. Å andra sidan, vid förorsakande av skador för olaglig eller felaktig användning av de nämnda tjänster, kan användaren krävas av BOLAGET för skador eller förluster som orsakats.

Du kommer att försvara, kompensera och hålla BOLAGET oskadad mot eventuella skador som uppstår till följd av anspråk, handlingar eller klagomål från tredje parter till följd av deras åtkomst eller användning av hemsidan. På samma sätt accepterar du att kompensera BOLAGET mot alla skador som härrör från din användning av robotspindlar, sökrobotar eller liknande verktyg som används för att samla in eller extrahera data eller någon annan handling från din part som påför hemsidan en orimlig börda.

7. Hyperlänkar

Användaren samtycker till att inte reproducera på något sätt, inte ens genom en hyperlänk, hemsidan för BOLAGET, såväl som något av dess innehåll, om användaren inte har det uttryckliga skriftliga tillståndet från BOLAGET.

BOLAGETS Hemsidan innehåller länkar till andra webbplatser som hanteras av tredje part för att underlätta användarnas tillgång till information från samarbetsvilliga och / eller sponsring av företag. I enlighet med detta är BOLAGET inte ansvarigt för innehållet på nämnda webbplatser, och är inte heller i en position som garant och / eller erbjuder delar av tjänsterna och / eller information som kan erbjudas av tredje part via tredjepartslänkar.

Användaren beviljas en begränsad och icke-exklusiv rätt att skapa länkar till hemsidans huvudsida uteslutande för privat och icke-kommersiellt bruk. Webbplatser som innehåller en länk till vår hemsida (i) kan inte säga att BOLAGET rekommenderar webbplatsen eller dess tjänster eller produkter; (ii) de får inte förfalska deras förhållande till BOLAGET eller bekräfta att BOLAGET har godkänt en sådan länk, eller inkludera märken, namn, handelsnamn, logotyper eller andra distinkta tecken på BOLAGET; (iii) innehåll som kan betraktas som dålig smak, obscen, kränkande, kontroversiellt, som väcker våld eller diskriminering på grund av kön, ras eller religion som strider mot allmän ordning eller olaglig, får inte inkluderas; (iv) får inte länka till någon annan webbplats än hemsidan; (v) användaren måste länka till hemsidans egen adress, utan att tillåta webbplatsen som gör att länken kan visa hemsidan som en del av sin webbplats eller inom en av dess ramar eller skapa en webbläsare på någon av hemsidans sidor. BOLAGET kan begära när som helst att ta bort en länk till hemsidan, varefter användaren måste omedelbart fortsätta att ta bort den. BOLAGET kan inte kontrollera information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har upprättat länkar till hemsidan.

Följaktligen tar BOLAGET inte någon form av ansvar för någon aspekt relaterad till sådana webbplatser.

8. Dataskydd

För att kunna använda några av tjänsterna måste användaren tidigare lämna vissa personuppgifter. För detta kommer BOLAGET automatiskt att behandla personuppgifterna i enlighet med lag 15/1999 (13 december om skydd av personuppgifter och det kungliga utvecklingsdekret 1720/2007). För detta kan användaren få åtkomst till den policy som följs vid behandlingen av personuppgifter, samt upprättandet av tidigare fastställda syften, till bestämmelserna i villkoren som definieras i Dataskyddspolicy som finns på Hemsidan.

9. Cookies

BOLAGET förbehåller sig rätten att använda cookie-teknik i hemsidan, för att känna igen dig som en vanlig användare och anpassa din användning av hemsidan genom att välja ditt språk, eller önskat eller specifikt innehåll. De cookies som används av hemsidan eller tredje part som agerar för dess räkning är endast kopplade till en anonym användare och sin dator och tillhandahåller inte användarens personuppgifter.

Cookies är filer som skickas till en webbläsare via en webbserver för att spela in användarens navigering på hemsidan, när användaren tillåter sin mottagning. I sin tur kan du ta bort cookies, därför behöver du läsa bruksanvisningen för din webbläsare.

Tack vare cookies är det möjligt för BOLAGET att känna igen användarens datorläsare för att visa innehåll och erbjuda användarens annonseringspreferenser som baseras på demografiska profiler samt för att mäta besök och trafikparametrar, övervaka framsteg och antal besök.

10. Varaktighet och uppsägning

Tillhandahållandet av tjänsterna för denna hemsida och de andra tjänsterna har i princip en obestämd varaktighet. BOLAGET kan emellertid säga upp eller avbryta någon av portaltjänsterna. När det är möjligt kommer BOLAGET tillkännage avslutande eller avbrott av tillhandahållandet av den bestämda tjänsten.

11. Företrädande och garantier

I allmänhet är innehållet och tjänsterna som erbjuds på hemsidan endast för informationssyften. Därför ger BOLAGET vid erbjudande av dessa ingen garanti eller deklaration i förhållande till innehållet och tjänsterna som erbjuds i hemsidan, och endast för att informera om garantier och laglighet, tillförlitlighet, användbarhet, sannolikhet, noggrannhet eller försäljningsbarhet, förutom i den utsträckning som sådana deklarationer och garantier kan inte uteslutas genom lag.

12. Force majeure

BOLAGET ansvarar inte alls om tjänsten inte kan tillhandahållas, om det beror på långvariga avbrott i elförsörjningen i telekommunikationslinjer, sociala konflikter, strejker, uppror, explosioner, översvämningar, handlingar och underlåtenheter av regeringen, och i allmänhet alla fall av force majeure eller framgångsrik händelse.

13. Tvistlösning. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Dessa allmänna användningsvillkor, liksom användningen av hemsidan, kommer att regleras av den spanska lagstiftningen. Eventuell kontrovers kommer att lösas vid domstolarna i El Puerto de Santa María.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna användarvillkor inte kan verkställas eller är ogiltig på grund av den tillämpliga lagstiftningen eller som en följd av en rättslig eller administrativ lösning, kommer inte sådan verkställighet eller ogiltighet att göra dessa allmänna användarvillkor icke verkställbara eller ogiltiga som helhet. I sådana fall kommer BOLAGET att fortsätta med att ändra eller ersätta den nämnda bestämmelsen med en annan som är giltig och verkställbar och som så långt som möjligt uppnår målet och kravet som återspeglas i den ursprungliga bestämmelsen.